http://www.cs.hcu.ac.th   
 
 
 
´ԸաѺѤ http://admission.hcu.ac.th/

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รางวัลนักศึกษา
 • ภาพกิจกรรม
     พิธีมอบเข็ม science นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [25 มีนาคม 2558]
     คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ [10 มีนาคม 2558]
     ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี เกี่ยวกับโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน [9 มีนาคม 2558]
     พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 [6-8 มีนาคม 2558]
     ภาพกิจกรรม พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ / 13 กุมภาพันธ์ 2558
     ภาพกิจกรรม งานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 4 [11-13 กุมภาพันธ์ 2558]
     ภาพกิจกรรม วัน"นักประดิษฐ์ 2558" - 2-5 กุมภาพันธ์ 2558
     การแข่งขันกีฬา NetworkGame 2558 "คลองประปาเกมส์"
     กิจกรรมค่ายวันวิทยาศาสตร์ 2558
     กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายที่ควรรู้กับการใช้ ICT ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับอาชีพโปรแกรมเมอร์”
     กิจกรรมลอยกระทงปี 2557
     สรุปรายงานกิจกรรมเสริมสร้างผลการเรียนของนักศึกษา รหัส 55,56,57
     ภาพกิจกรรม "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" / 24 ตุลาคม 2557
     โครงการการเข้าร่วมประชุมวิชาการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)
     งาน "วันนักประดิษฐ์"
     อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี Open Source"
     สรุปผลงาน Big cleaning และ 7 ส ของคณะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556
     ประชุมสอบถามและให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ นศ รหัส 57 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
     ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ "หัวเฉียววิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556"
     กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ และ สนุกสุขขีสามัคคีชาววิทย์ 30-4-2557
     ศึกษาดูงาน ณ TOT
     พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ [ 12 ธันวาคม 2555]
     งานแถลงข่าวรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการเถ้าแก่นน้อย [ 5 พฤศจิกายน 2555]
     ปลูกประการัง หาดเตยงาม มารีนรีสอร์ท สัตหีบ [ 20 ตุลาคม 2555]
     เตรียมความพร้อม_ประสบการณ์สหกิจศึกษาจากมุมมองของรุ่นพี่ [ 24 กันยายน 2555]
 
 
     Facebook CS
     Facebook AEC
 
 
      บริการวิชาการ
 
 
   
   
 
      e-learnning
   
   
 
 • Introduction to Statistics
 •  
   
 • Operating System
 •  
   
   
  WEB LINK