สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://www.cs.hcu.ac.th   
 
 
 
เชิญร่วมโครงการ AKI GEN A Internship Program
โครงการ Animation Contest for ASEAN
"ระบบรายงานสถานการณ์โรคอุบัติใหม่บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม" ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ NSC 2010 ภาคตะวันออก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม ทางด้านวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการเถ้าแก่น้อย S&T และ Samart Innovation Awards 2012

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รางวัลนักศึกษา
 • ภาพกิจกรรม
     ศึกษาดูงาน ณ TOT
     พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ [ 12 ธันวาคม 2555]
     งานแถลงข่าวรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการเถ้าแก่นน้อย [ 5 พฤศจิกายน 2555]
     ปลูกประการัง หาดเตยงาม มารีนรีสอร์ท สัตหีบ [ 20 ตุลาคม 2555]
     เตรียมความพร้อม_ประสบการณ์สหกิจศึกษาจากมุมมองของรุ่นพี่ [ 24 กันยายน 2555]
     สนุก สุขขี สามัคคี ชาววิทย์ ครั้งที่ 6 [ 29 กันยายน 2555]
     อบรมเตรียมความพร้อม เรื่องประสบการณ์สหกิจศึกษา/ฝึกงานจากมุมมองของรุ่นพี่
     เทคนิคการสัมภาษณ์งาน จาก เจ้าหน้าที่จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด [10 ก.ย. 55]
     ศึกษาดูงาน "นิทัรรศน์รัตนโกสินทร์"
 
     IT News
     Tip&Trick
     Facebook CS
     Facebook AEC
 
 
      บริการวิชาการ
 
 
   
 
      e-learnning
   
   
 
 • Introduction to Statistics
 •  
   
 • Operating System
 •  
   
   
  WEB LINK