• รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 11

  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวนักศึกษา

บทความวิชาการ

วิจัยชั้นเรียน

บริการวิชาการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอ

e-learnning

ลิงค์อื่นๆ

 

รางวัลนักศึกษา

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 11

มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

ตารางกิจกรรม