มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน 199 คน นักศึกษาเหล่านี้มาจากสถาบัน 7 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัยชินโจว มหาวิทยาลัยอู๋โจว และสถาบันเซียงซือหู ซึ่งสาขาวิชาที่นักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ม.หัวเฉียวฯ และกล่าวขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาสามารถนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอีกทั้งยังเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี จากการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนในระยะเวลา 1 ปีที่ม.หัวเฉียวฯ และนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอกต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทยได้ประสบความสำเร็จในระดับที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *