มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561) ในการดำเนินการโครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 2,804 กิโลกรัม หรือประมาณ 280,000 ใบ  สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากหลุมฝังกลบได้ 11.22 ตารางเมตร และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ถึง 2,523.60 กิโลกรัม สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลสำเร็จได้รับโล่เกียรติยศจาก คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณวนิดา สุวรรณนพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบโล่เกียรติยศของสถาบัน พร้อมกับรับมอบโล่เกียรติยศในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *