เครื่องราชประจำตระกูลต่าง ๆ

คลิกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม

เหรียญราชอิสริยาภรณ์(พระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการ)

-

สำหรับพระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการแผ่นดิน และ สำหรับบุคคลที่มีคุณงามความดีให้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี 

• เหรียญบุษปมาลา(The ....

เกี่ยวกับเครื่องราช

คลิกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม

ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ๓

-

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไ....

ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ๒

-

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไ....

กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชฯ

คลิกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม

การส่งคืน

คลิกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน

-

๑. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

รวมรูปภาพเครื่องราช

คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่น ๆ

วีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องราช

คลิกเพื่อดูวิดีทัศน์อื่น ๆ

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ อิสริยภรณ์
พรีเซนต์รับเครื่องราช(รพ.สิงห์บุรี)
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตราพระจุลมงกุฎและตราช้างเผือกในเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์