หัวข้อ : มหาจักรีบรมราชวงศ์

ชื่อไทย : เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ชื่ออังกฤษ : The Most Illustrious Order of The Royal House of Chakri

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เพื่อละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษํตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้สถาปณากรุงเทพฯ เป็นราชธานีมาเป็นเวลาครบ ๑๐๐ ปี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสืบเนื่องโดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วย

ตราจักรีมีชั้นเดียวประกอบด้วย
๑. ตรามหาจักรี พร้อมสายสร้อยสวมคอ
๒. ตราจุลจักรี สำหรับห้อยกับสายสะพายสีเหลือง
๓. ดาราจักรี สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายจักรี สะบายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง