หัวข้อ : นพรัตน์ราชวราภรณ์

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์

ชื่ออังกฤษ : The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างดารานพรัตน์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างดวงตรามหานพรัตนสำหรับห้อยสายสะพายและแหวนนวรัตนสำหรับพระราชทานราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายในตลอดจนข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ซ่งเป็นพุทธมามกะ   เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีขั้นเดียวประกอบด้วย
๑. ดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อบกับสายสะพายสีเหลือง ขอบเขียว สีริ้วสีแดง และสีน้ำเงินคั่นระหว่างสีเหลืองและขอบเขียว
๒.ดารานพรัตน สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
๓.แหวนนวรัตน ทำด้วยทองคำเนื้องสูงฝังพลอย ๙ อย่าง สำหรับสวมนิ้วชี้มือขวา แหวนนี้มีเฉพาะฝ่ายหน้า (บุรุษ) สายสะพายนพรัตนสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง