หัวข้อ : มงกุฎไทย

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชื่ออังกฤษ : The Most Noble Order of the Crown of Thailand

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน ชาวต่างประเทศ ปัจจุบันที่ ๘ ขั้น
ขั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประกอบด้วย
   ๑. ดวงตรามงกุฏ ห้อยสายสะพายสีคราม มีริ้วแดง ริ้วขาว อยู่ริมทั้งสองข้าง
   ๒. ดารามงกุฏ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายขั้นนี้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
ขั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประกอบด้วย
   ๑. ดวงตรามงกุฏ ห้อยสายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วแดงขั้นทั้งสองข้าง
   ๒. ดารามงกุฏ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพายนพรัตนสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
ขั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกอบด้วย
   ๑. ดวงตรามงกุฏ สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
   ๒. ดารามงกุฏ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
ขั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย ดวงตราขั้นที่ ๔ เล็กกว่าดวงตราขั้นที่ ๓ และมีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
ขั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ดวงตราขั้นที่ ๕ เหมือนดวงตราขั้นที่ ๔ แต่ไม่มีจีบติดบนแพรแถบ วิธีประดับเหมือนขั้นที่ ๔
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) วิธีประดับเหมือนขั้นที่ ๔
ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) วิธีประดับเหมือนขั้นที่ ๔

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง