หัวข้อ : เหรียญราชฯ(ที่ระลึก)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์-พระราชทานเป็นที่ระลึก

ชื่ออังกฤษ :

• ๑. เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี (The 150 Year Commemoration of Bangkok Medal)
• ๒. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทศตวรรษ(The 25th Buddahist Century Celebration Medal)
• ๓. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป(The Commemorative Medal of the Royal State Visits to the Unuted States of America and Europre)
• ๔.เหรียญรัชดาภิเษก(The Silver Jubilee Commemorative Medal of B.E. 2514)
• ๕.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรทโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (Commemorative Medal of H.R.H Prince Vajiralongkorn Investiture as Crown Prince)
• ๖. เหรียญสนองเสรีชน(Serving Free People Medal)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง