หัวข้อ : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ชื่อไทย : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ๑

ชื่ออังกฤษ : -

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไปนี้

 

                        ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

                        ๒. เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

                        ๓.เหรียญบำเหน็จในราชการ

                        ๔.เหรียญบำเหน็จในพระองค์

                        ๕.เหรียญที่ระลึกต่างๆ

                        สำหรับเหรียญที่ระลึก ให้ถือเหรียญที่ระลึกของทางราชการมาก่อนที่เหรียญที่ระลึกซึ่งมิใช่เป็นของทางราชการและถืออาวุโสในการสร้างก่อนหลังของเหรียญแต่ละชนิดเป็นการเรียงลำดับ ซึ่งจะได้ถือลำดับดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                      

๑. ราชมิตราภรณ์ The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn.
๒. มหาจักรีบรมราชวงศ์ The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri.
๓. นพรัตนราชวราภรณ์ The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems.
๔. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๕. รัตนวราภรณ์ The Ratana Varabhorn order of Merit.
๖. ปฐมจุลจอมเกล้า Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๗. รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี) "Senangapati" (Knight Grand Commander) of the Honourable Order of Rama.
๘. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๙. มหาวชิรมงกุฎ Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๐. ประถมาภรณ์ช้างเผือก Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๑๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๒. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Diredgunabhorn.
๑๓. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ Knight Grand Commander (Second Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๑๔. รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน) "Maha Yodhin" (Knight Commander) of the Honorable Order of Rama.
๑๕. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๑๖. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๗. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ Knight Commander (Second Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๑๘. ทุติยจุลจอมเกล้า Knight Commander (Second Class, lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๑๙. รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน) "Yodhin" (Commander) of the Honourable of Rama.
๒๐. วัลลภาภรณ์ The Vallabhabhorn Order.
๒๑. ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ Grand Companion (Thrid Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๒๒. รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน) "Asvin" (Companion) of the Honourable Order of Rama.
๒๓. ตริตาภรณ์ช้างเผือก Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๒๔. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๒๕. ตติยดิเรกคุณาภรณ์ Commander (Third Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๒๖. รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ The Boy Scout Citation Medal (Special Class).
๒๗. ตติยจุลจอมเกล้า Companion (Third Class, Lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๒๘. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๒๙. จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย Companion (Fourth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๓๐. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ Companion (Fourth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๓๑. ตติยานุจุลจอมเกล้า Junior Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๓๒ จตุตถจุลจอมเกล้า Fourth Class of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๓๓. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๓๔. เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๓๕. เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Member (Fifth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๓๖. ตราวชิรมาลา Member of the Vajira Mala Order.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง