หัวข้อ : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ชื่อไทย : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ๓

ชื่ออังกฤษ : -

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไปนี้

 

                        ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

                        ๒. เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

                        ๓.เหรียญบำเหน็จในราชการ

                        ๔.เหรียญบำเหน็จในพระองค์

                        ๕.เหรียญที่ระลึกต่างๆ

                        สำหรับเหรียญที่ระลึก ให้ถือเหรียญที่ระลึกของทางราชการมาก่อนที่เหรียญที่ระลึกซึ่งมิใช่เป็นของทางราชการและถืออาวุโสในการสร้างก่อนหลังของเหรียญแต่ละชนิดเป็นการเรียงลำดับ ซึ่งจะได้ถือลำดับดังต่อไปนี้

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

๗๙. เหรียญสตพรรษมาลา The Centenary Medal.
๘๐. เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา The Silver Jubiee Medal.
๘๑. เหรียญประพาสมาลา The Prabas Mala Medal
๘๒. เหรียญราชินี The Queen's Medal
๘๓. เหรียญทวีธาภิเศก The Prabas Mala Medal.
๘๔. เหรียญรัชมงคล The Record Reign Medal.
๘๕. เหรียญรัชมังคลาภิเศก The Dvidhabhisek Medal.
๘๖. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ King Vajiravudh's Coronation Medal (Rama VI).
๘๗. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ King Prajadhipok's Coronation Medal (Rama VII).
๘๘. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ King Bhumibol Adulyadej's Coronation Medal (Rama IX).
๘๙. เหรียญชัย The Chai Medal.
๙๐.เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี The 150 Year Commemoration of Bangkok Medal.
๙๑. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ The 25th Buddhist Century Celebration Medal.
๙๒. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน-สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป "Commemorative Medal of The Royal State Visits to the United States of Amerida and Europe.
๙๓. เหรียญรัชดาภิเษก The Silver Jubilee Medal of B.E. 2514
๙๔. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร Commemorative Medal of H.R.H. Prince Vajiralongkorn'sInvestiture as Crown Prince
๙๕. เหรียญสนองเสรีชน The Serving Free People Medal.
๙๖. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Commemorative Medal on the Occasion of the Elevation ofH.R.H. Princess Sirindhorn to the title of "Princess Maha Chakri"
๙๗. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี Commemorative Medal on the Occasion of the Rattanakosin Bicentennial.
๙๘. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา Commemorative Medal on the Occasion of the 50th BirthdayAnniversary of Her Majesty Queen Sirikit.
๙๙. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา Commemorative Medal on the Occasion of the 84th BirthdayAnniversary of H.R.H. Somdej Phra Sri Nakarindra Boromarajjonnani
๑๐๐. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา Commemorative Medal on the Occasion of the 60th BirthdayAnniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
๑๐๑. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก Commemorative Medal Marking His Majesty King BhumibolAdulyadej's Reign as the Longest in Thai History.or Commemorative Medal on the Occasion of the Longest Reign Celebrations
๑๐๒. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ Commemorative Medal on the Occasion of the 60th BirthdayAnniversary of Her Majesty Queen Sirikit
๑๐๓. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก Commemorative Medal on the Occasion of the Golden Jubilee Celebrations of His Makesty King Bhumibol Aduljadej's Reign
๑๐๔.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ Commemorative Medal on the Occasion of 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Aduljadej on December 5,1999
๑๐๕.เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ Commemorative Medal on the Occasion of 6th Cycle Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit on August 12, 2004
๑๐๖.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี - Medal with ribbon Commemorating the 60 Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne
๑๐๗.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ Commemorative Medal on the Occasion of the 7th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on December 5, 2011
๑๐๘.เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ Commemorative Medal on the Occasion of the 5th Cycle Birthday Anniversary of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn on July 28,2012
๑๐๙.เหรียญเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ Commemorative Medal on the Occasion of the 5th Cycle Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on April 2, 2015
๑๑๐.เหรียญกาชาดสรรเสริญ The Red Cross Commendation Medal
๑๑๑.เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ The Red Cross Awards Medal (First Class)
๑๑๒.เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ The Red Cross Awards Medal (Second Class)
๑๑๓.เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ The Red Cross Awards Medal (Third Class)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง