เกี่ยวกับเครื่องราช

การจ่ายเครื่องราชฯ

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวาย สําหรับพระราชทานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
แก้ผู้ไ....

เอกสาร

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ยกเว้นเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก)ส่วนใหญ่กฏหมายจะกำหนดให้มีประกาศนียบัตรกำกับเครื่....

ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไ....

ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไ....

ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไ....