ติดต่อเราได้ที่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ (ภายนอก) : 02-312-6300 ต่อ 1219
โทรสาร : 02-312-6595