ข้าวกล่องด้วยรักและห่วงใยจากท่านอธิการบดี

คุณแม่ใจดีของนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่านอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย ท่านและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงจึงได้ทำข้าวกล่องมาแจกให้นักศึกษาได้รับประทานกันในวันนี้ กิจกรรมนี้จะดำเนินการต่อไปตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 และจะต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายและมีความปลอดภัย

ส่วนหนึ่งของถ้อยคำด้วยรักและห่วงใยของคุณแม่ใจดีคนนี้ “ในช่วงนี้นักศึกษาของเราบางคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้…อยู่กับเราตอนนี้จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด พ่อแม่ให้ความไว้วางใจว่านักศึกษาอยู่หอพักน่าจะปลอดภัยดีกว่าที่จะกลับบ้านก็ให้อยู่หอพักกับเรา และก็มีนักศึกษาจากประเทศจีนที่เค้าคิดว่าเค้าอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าที่จะกลับบ้านเค้าก็ฝากอยู่หอพักกับเรา เราก็จะดูแลเป็นพิเศษและเราก็กำชับว่าไม่ให้เค้าออกไปข้างนอก…วันนี้เราได้มาแจกข้าวให้กับลูก ๆ ของเรา เราดูแลเค้าให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าอยู่บ้านของเค้าเอง เราอยากให้ลูก ๆ ดูแลตัวเอง รักษาความสะอาด และอย่างที่ทุกคนทราบ กินร้อน ช้อนของตัวเอง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่สำคัญอย่าออกไปในที่ชุมชน ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ในหอของเรานะคะ”