ชื่นชม นายอนุสรณ์ ใบนา ศิษย์เก่า รุ่น 11 ปฏิบัติหน้าที่ รับใช้สังคม

อชื่นชม นายอนุสรณ์ ใบนา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่11 👍👍 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Manager,CG & Application Development บริษัท True vision group จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการประสานงานและดูแลโครงการประชารัฐเพื่อการศึกษา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาไทย และขยายโอกาสให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และทำงานภายใต้ปณิธาณของมหาวิทยาลัยคือ “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”