นักศึกษา AI ปี 1 ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท AI First จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด และฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก AI FiRST มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยี AI