ม.หัวเฉียวฯ ได้ผนึกกำลัง เนคเทค สวทช. และ เอไอ เฟิร์ส ลงนามขยายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลัง สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ของขวัญครบรอบ 30 ปี มฉก. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ผนึกกำลัง เนคเทค สวทช. และ เอไอ เฟิร์ส ลงนามขยายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามขยายความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ โดยได้จับมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และบริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด (เอไอ เฟิร์ส) มุ่งพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หวังผลิตบุคลากรด้านเอไอสู่ตลาดผู้ประกอบการมากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ