มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์Read More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิRead More →