มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับทุRead More →

แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง และสถาบันขงจื่อการแพทย์แRead More →

มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์Read More →