งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค 2560 – 11 กันยายน 2560