มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์Read More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิRead More →

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.30Read More →