นายจิรัฐ คงกะพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมูลนิธิ ดRead More →

มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์Read More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตRead More →