คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ให้พร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี้ ใกล้จะถึงแล้วนะค่ะ....Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559 พร้อมกัน 08.45 น. ที่หน้าศูนย์เทคโนฯ อาคารอำนวยการ (การแต่งกายใส่เสื้อดำมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาตามที่คณะวิชาจะนัดหมาย) ...ร่วมงานกันเยอะๆๆนะค่ะ มาลุ้นรับรางวัลกัน

 

การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint” และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-429) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยจัดอบรมให้กับครูสอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนใน ต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

โครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) “การจัดการข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้นแบบ”