คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี้ ใกล้จะถึงแล้วนะค่ะ....Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559 พร้อมกัน 08.45 น. ที่หน้าศูนย์เทคโนฯ อาคารอำนวยการ (การแต่งกายใส่เสื้อดำมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาตามที่คณะวิชาจะนัดหมาย) ...ร่วมงานกันเยอะๆๆนะค่ะ มาลุ้นรับรางวัลกัน

 

การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint” และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-429) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยจัดอบรมให้กับครูสอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนใน ต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

โครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) “การจัดการข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้นแบบ”

โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 191 ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 191 ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน กำจัดเหา และบริการตัดผมชายและหญิง เป็นประจำทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด