คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เพื่อที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมพิธีสักการะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง และเริ่มขบวนแห่อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ขบวนแห่เส้นทางหลังอาคารอำนวยการ - แยกสนามบาสเกตบอล – อาคารโภชนาการ ๒ – วงเวียนจักรยาน - สวนลวดลาย-ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ระหว่างทางก็มีคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสักการะหลวงปู่ไต้ฮงตลอดเส้นทาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นิมนต์ พระจากวัดมังกรกมลาวาส เล่งเน่ยยี่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนด้วย