คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

รางวัลชนะเลิศรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาลและคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และการสาธารณะสุข เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ในงาน IP FAIR 2017