คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

วิจัยชั้นเรียน

การใช้บทความจากนิตยสารทางคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นสื่อสำหรับฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิชาการ
การจดจำความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านระบบฐานข้อมูลด้วยเกม Crossword
 
 
Powered by Phoca Download