คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ติดต่ออาจารย์

ติดต่ออาจารย์

เขียนโดย Super User

 

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ : 
อาคารเรียนชั้น  4 
วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัส เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพทย์ : 02 312 6300 ต่อ 1180 
Facebook : cs.hcu
Fanpage : Computer Science,HCU
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.[powr-comments id="798c1d8c_1500451143477"]