คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2557

โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
Powered by Phoca Download