คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2556

โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 
 
Powered by Phoca Download