ชุดที่ 1 ชุดพนักงานเห่ขานยาวประจำเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช : สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ สีทองยอดเกี้ยว สวมเสื้อผ้าโหมดเทศสีชมพู ผ้าเกี้ยวลาย รัดประคตโหมดเทศ
ชุดที่ 2 ชุดนายเรือพระที่นั่ง : สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ สีทองยอดเกี้ยว สวมเสื้อผ้าโหมดเทศสีฟ้า ผ้าม่วงเชิง
ชุดที่ 3 ชุดฝีพายเรือพระที่นั่ง ( ยกเว้นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ) : สวมหมวกทรงประพาสสักหลาด สีแดงยอดเกี้ยว สวมเสื้อสักหลาดสีแดงขลิบลูกไม้ใบข้าว กางเกงรูเซีย
ชุดที่ 4 ชุดนายท้ายเรือ : สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ สีทองยอดเกี้ยว สวมเสื้อผ้าโหมดเทศสีเขียว ผ้าเกี้ยวลาย รัดประคตโหมดเทศ
ชุดที่ 5 ชุดฝีพายเรือรูปสัตว์ : สวมหมวกสังกะสีลายยันต์ สีแดง / ดำ สวมเสื้อเสนากุฎลายหน้าขบ สวมกางเกงผ้าขาวริ้วทางน้ำเงิน / แดง รัดประคตแดงดอกข้าว