รางวัลนักศึกษา

นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2561

รางวัลนักศึกษา

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 11

รางวัลนักศึกษา

รับรางวัลชมเชย ในโครงการเรื่อง “โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมนำเสนอข้อมูลหลวงปู่ไต้ฮงด้วยเทคโนโลยี AR”

รางวัลนักศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ในผลงานเรื่อง “เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและอุปกรณ์ประคบร้อนอัตโนมัติ”

รางวัลนักศึกษา

วช.มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2560

รางวัลนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560