รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกัน นายธรธวัช มณฑาทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมนักศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ปะเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักศึกษา

นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2561

รางวัลนักศึกษา

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 11

รางวัลนักศึกษา

รับรางวัลชมเชย ในโครงการเรื่อง “โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมนำเสนอข้อมูลหลวงปู่ไต้ฮงด้วยเทคโนโลยี AR”

รางวัลนักศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ในผลงานเรื่อง “เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและอุปกรณ์ประคบร้อนอัตโนมัติ”