Home Gallery Videos About us
ประวัติความเป็นมา
การทำกุ้งเหยียด
ผลิตภัณฑ์
การเดินทาง
การติดต่อ

About us

OTOP Delivery สมุทรปราการ

กุ้งเหยียด

กุ้งเหยียด

'กุ้งที่ไหนมันก็งอ แต่กุ้งเหยียดมันตัวตรง'


Video : กุ้งเหยียดป้าสุนทร ภูมิปัญญาชาวบ้านสาขลานาเกลือ

กุ้งเหยียดของดีเมืองปากน้ำ